Skip to content

MISSIE – VISIE – HISTORIEK 

De beroepsorganisatie BAPP verdedigt de belangen van de professionele adviseurs-distributeurs en de fabrikanten- leveranciers die actief zijn binnen de Product Media-markt (promotieartikelen en relatiegeschenken) in België. Op die manier hebben de adverteerders zekerheid dat de adverteerders (de eindklanten) een professionele service van de BAPP-leden krijgen.

De vereniging is in 2000 opgericht met het oog op nakende reglementeringen waarmee sector van promotionele artikelen te maken ging krijgen (onder andere de invoering van Bebat, Recupel, Auvibel, Fost Plus en Valipac. Die reglementeringen (en degenen die daarna nog zouden volgen), maakten het voor de initiatiefnemers indertijd noodzakelijk om als sector naar buiten te treden, als gesprekspartner van de overheden te kunnen optreden en ook als sector meer gewicht in de schaal te kunnen leggen in contacten met die instanties. Door met organisaties als Bebat en Auvibel samen te werken, hebben de leden van de BAPP zich ertoe verplicht een deel van de wettelijke verplichtingen van hun eindklanten over te nemen. Op die manier kunnen zij hun klanten ‘ontzorgen’ en tegelijkertijd het juiste advies rond product media geven.

CONTACT

vzw BAPP asbl
Imperiastraat 6, B-1930 Zaventem · Tel +32 2 883 11 98 · Email  info@bapp.be