Skip to content

LEGAL

De leden van de BAPP volgen in het kader van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen alle wettelijke verplichtingen die van toepassing zijn op hun vakgebied. Het gaat daarbij onder meer om milieureglementeringen, regels rond voedselveiligheid en rond veiligheid van speelgoed en kleding. De leden van de BAPP hebben in hun gedragscode opgenomen die wetten en regels te volgen.

Dat biedt aan hun klanten de zekerheid dat ze bij het aankopen van promotionele producten en business gifts niet voor verrassingen komen te staan. Immers, alle bedrijven in België moeten aan die regels voldoen, anders lopen ze het risico op – financiële – sancties. De leden van de BAPP nemen die verplichtingen van hun eindklanten over.

De BAPP heeft contacten met diverse organisaties, waaronder Bebat, Auvibel, Recupel en Valipac, Fost Plus. Zo houdt de vereniging de leden op de hoogte en kan ze ook haar leden bij die instanties vertegenwoordigen.

De opgegeven lijst van organisaties is niet limitatief (er is ook nog reglementering rond drank- en voedingsproducten en rond gezondheidsproducten).

CONTACT

vzw BAPP asbl
Imperiastraat 6, B-1930 Zaventem · Tel +32 2 883 11 98 · Email  info@bapp.be