Skip to content

FISCALE ASPECTEN

Promotionele producten en business gifts (bijvoorbeeld eindejaarsgeschenken) vallen onder verschillende fiscale regels, zowel wat directe belastingen als wat BTW betreft. Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen geschenken aan klanten en aan het eigen personeel.

 

GESCHENKEN AAN PERSONEELSLEDEN

  • voor sinterklaas-, kerst- en eindejaarsgeschenken kunnen cadeaus gegeven worden voor een maximumbedrag van 40 euro inclusief BTW. Bij Sinterklaasgeschenken is het overigens niet alleen de werknemer die een cadeau kan ontvangen, maar zijn het ook zijn of haar kinderen die ten laste staan (en voor die kinderen geldt ook de limiet van 40 euro)
  • voor een verjaardag is het maximumbedrag dat aan een cadeau besteed mag worden 40 euro (inclusief BTW)
  • voor een huwelijk of wettelijk samenwonen staat een bedrag van 245 euro
  • voor pensionering is er een bedrag beschikbaar van 40 euro per dienstjaar met een maximum van 1000 euro
  • voor een eervolle onderscheiding is het maximumbedrag vastgesteld op 120 euro

CONTACT

vzw BAPP asbl
Imperiastraat 6, B-1930 Zaventem · Tel +32 2 883 11 98 · Email  info@bapp.be