Close
Skip to content

Auvibel

Auvibel is de collectieve beheersvennootschap voor het kopiëren voor eigen gebruik van beschermde werken. Makers van artistieke of literaire werken mogen zich niet verzetten tegen het thuiskopiëren van hun werken. Als compensatie is er een vergoeding in het leven geroepen die de schade die de rechthebbende lijden door het thuiskopiëren moet dekken.

De vergoedingen worden betaald via een heffing op producten die thuiskopiëren mogelijk maken (geheugenkaarten, USB-sticks, MP3-spelers, smartphones…). Wie in ons land als fabrikant of importeur dergelijke producten op de markt brengt, moet de Auvibel-bijdrage in de prijs opnemen.
BAPP-leden vermelden de Auvibel-bijdrage ook op hun facturen. Op het niet betalen van de Auvibel-bijdrage staan boetes.


(www.auvibel.be)

CONTACT

vzw BAPP asbl

Leerlooierijstraat 14
B-1930 Zaventem

Tel + 32 475 41 30 35
Email  Info@bapp.be