Skip to content

BEBAT

Bebat is de organisatie die instaat voor de inzameling, sortering en verwerking van gebruikte batterijen. Alle batterijen die in ons land op de markt komen (productie of import) zijn onderworpen aan een aanvaardingsplicht. Die houdt een registratie, inzameling, afvoer en verwerking. Bebat (opgezet door de producenten van batterijen in ons land) neemt die verplichting tegen een vergoeding (een vast bedrag en een bedrag per batterij) van de individuele bedrijven over.

De leden van de BAPP zijn bij Bebat aangesloten en als ze promotionele producten of business gifts voorzien van een batterij leveren, rekenen ze de Bebat-bijdrage door aan hun klanten. Het niet voldoen aan de aanvaardingsplicht valt onder milieuhandhavingsbesluiten en decreten. De administratieve overheid kan daarvoor boetes uitschrijven.

(www.bebat.be)

CONTACT

vzw BAPP asbl
Imperiastraat 6, B-1930 Zaventem · Tel +32 2 883 11 98 · Email  info@bapp.be