Skip to content

RECUPEL

Recupel organiseert in ons land de inzameling en verwerking van afgedankte elektro-apparaten en lampen.

Wie een elektr(on)isch apparaat op de Belgische markt brengt, is bij wet verplicht om de inzameling en de verwerking van de afgedankte toestellen op zich te nemen. Daarvoo kan een bedrijf een individueel afvalbeheersplan opstellen, maar makkelijker is om lid te worden van Recupel die ervoor zorgt dat afgedankte elektro-apparaten op een duurzame en kostenefficiënte wijze ingezameld en verwerkt worden. De bijdrage wordt doorgerekend aan de eindklant.

(www.recupel.be)

CONTACT

vzw BAPP asbl
Imperiastraat 6, B-1930 Zaventem · Tel +32 2 883 11 98 · Email  info@bapp.be