Nieuwe website BAPP online

Tijdens de Algemene Vergadering heeft de BAPP aan de leden de nieuwe publiekswebsite voorgesteld. Vorig jaar was besloten om de bestaande site te vernieuwen. Wie nu www.bapp.be intikt, komt op de nieuwe, frisse site uit waarbij gebruik gemaakt is van de kleuren van het in 2018 vernieuwde logo.

Op de nieuwe site geeft de BAPP meer informatie de vereniging zelf, over de voordelen om met leden van de BAPP samen te werken, over product media in het algemeen (wat zijn product media, welke plaats nemen ze in in de marketing mix, wat is het voordeel van ‘tastbare reclame’?), over studies rond product media en hun effecten en over de wettelijke bepalingen waaraan voldaan moet worden als product media ingezet worden. Ook is er plaats voor news-items uit de wereld van product media.
Momenteel wordt nog gewerkt aan de site die exclusief is voor de leden (distributeurs en leveranciers) en waarvoor een log-in vereist is. Daar zal ook plaats zijn voor nieuws van de leden en voor een blog. Met andere woorden: uw input daarvoor wordt op prijs gesteld.

BAPP naar het onderwijs – eerste initiatieven van start

De BAPP kondigde vorig jaar aan contacten te zullen leggen met hogescholen en universiteiten om in marketing- en communicatie-opleidingen product media ter sprake te brengen. Inmiddels zijn er door de BAPP al twee ‘conferenties’ gegeven voor studenten van het IHECS (Institut des Hautes Etudes des Communications Sociales, met opleidingen communicatie en journalistiek).

De bedoeling van de lessen is om de studenten die de marketeers, aankopers en medewerkers van distributeurs van de toekomst zijn, de impact van product media te tonen. “De conferenties worden gehouden op basis van een interactieve platform rond product media,” aldus Erich Cormann, executive manager van de BAPP. “Gedurende de conferentie zelf worden ‘live’ informatie en statistieken van de deelnemers verzamelt. Deze kunnen dan ook gedurende de conferentie live vergeleken worden met nationale en internationale statistieken waarover de BAPP beschikt.”


BAPP-conferentie: Marc Decorte schetst ‘the Day after Tomorrow’

Marc Decorte (voormalig voorzitter en CEO van Shell Belux en momenteel partner in consultancy InnoWings) schetste tijdens de jaarlijkse BAPP-conferentie voorafgaand aan de Algemene Vergadering (21 mei jl.) de evolutie van de digitale toekomst en de gevolgen daarvan voor de sector van product media. Een toekomst met disruptie, nieuwe concurrenten en nieuwe technologieën.

Marc Decorte is, zo zei hij tot de BAPP-leden, een liefhebber van schaken. Het spel biedt de speler veel opties en het komt erop neer de stukken zo te positioneren dat je in de loop ervan veel van die opties open houdt. “Het is een kwestie van strategisch goed plaatsen,” aldus Decorte.

Dat moet ook de instelling zijn als het gaat om de ontwikkelingen in het bedrijfsleven als gevolg van de digitale omwenteling en de impact daarop op de technologie. “Die technologie creëert nieuwe businesses. Bij digitale technologie denk je aan mobiele telefonie, AI – artificiële intelligentie, internet of things, 3D printing, Google Labs. Maar de technologie zelf is niet belangrijk, wel het tempo van de ontwikkelingen. Neem AI. De R&D rond de algoritmen is gedaan in de jaren zeventig. Die zijn niet nieuw, maar toen was er geen computer power om die uit te voeren. Vandaag is die er wel.”

Exponentieel
Decorte wees er ook op dat ontwikkelingen vandaag niet lineair, maar exponentieel zijn. Die ontwikkeling gaan dus gaandeweg sneller. Dat vraagt om ‘out of the box’-denken, ook in de business. Hij greep terug naar zijn ervaring bij Shell, dat 25.000.000 klanten heeft en 4.300 benzinestations. In 2011 werd Decorte global vice president connected digital technologies. Wat zou een brandstofmaatschappij met digitale technologie kunnen doen? “Ik sprak met marketing. Wat konden we doen met ‘mobile’? Niet veel, was het antwoord. Tot ik een studie uit de VS vond uit over het gedrag van de mensen op weg van huis naar werk. Als ze hun lunchpakket vergaten, keerden ze niet om. Maar vergaten ze hun smartphone, dan keerden ze wél terug naar huis. Ze willen immers altijd connected zijn.” Met die kennis maakte Shell een app voor de klanten waarmee men gepersonaliseerd kon communiceren met hen. Decorte beschreef wat digitaal betekent voor de waardeketen van Shell. Die keten is fabricatie, distributie, personalisatie en expert-advies. “Wat doet technologie daarin? Je moet starten bij de verwachtingen van de consument. Die veranderen immers. De consument wil advies. Maar wij moeten ook verkopen,” aldus Decorte. Hier helpt technologie, want de machines (auto, verwarmingsinstallatie) geven dankzij digitalisering en het internet of things door aan Shell wanneer er brandstof bijgevuld moet worden. “De klant zelf hoeft de bestelling niet meer te doen.”

Nieuwe spelers
Marc Decorte wees verder op nieuwe spelers die op de verschillende markten binnen treden. Bijvoorbeeld Vista Print. Dat bedrijf levert visitekaartjes en briefpapier, maar heeft nu ook product media. Of Uber. De initiatiefnemers zijn, zei Decorte, nooit van plan geweest om een taxibedrijf te starten. Hun uitgangspunt was een goede klantervaring. Een en ander maakt dat de traditionele rollen in een business vervagen. Ook in de sector van de product media. Producenten zullen bijvoorbeeld rechtstreeks communiceren met grote klanten en nemen zo business weg van andere. In dat verband moet een bedrijf zich afvragen welke unieke competentie het heeft die te schalen is. “De concurrentie komt van buiten én binnen de sector. De technologie maakt dat mogelijk.”


Decorte stipte e-commerce aan. De website van een e-commercant is slechts het topje van de ijsberg, was zijn betoog. “De website is de vitrine. Daarachter vindt alles plaats: sales creatie, uitbreiding van de corebusiness, customer insight, verticale integratie, automatisatie. Vista Print heeft al traffic met de verkoop van printerpapier en kan dan ook andere zaken bieden.” Data vormen daarin een belangrijk element. Hoe meer je weet van de klant, hoe meer je aan zijn of haar wensen kan voldoen. En daar speelt technologie een rol met machine learning. De computer leert immers wat de wensen zijn.

Verwacht het onverwachte
Welke invloed heeft dat op de sector van product media? Decorte: “Die sector zal ook in die zin evolueren. Product media komen ook via die virtuele wereld en de verkoop zal ook zo plaatsvinden.” Het komt er volgens hem op aan het onverwachte te verwachten. “Ik weet ook niet precies wat er zal gebeuren. Maar je moet je vragen stellen: waar maak ik het verschil, wat is moeilijk te kopiëren…?” Bedrijven moeten een goede relatie met de klant opbouwen (customer intimacy), want zo zei Decorte: “When you own the customer en als je die ook goed kent, dan kun je hem ook andere zaken verkopen.”


Belangrijk is om het digitale te begrijpen en te weten hoe dat geïntegreerd moet worden in het businessmodel. De grenzen van wat een bedrijf doet, moeten opnieuw gedefinieerd worden, want “…wat je nu doet, doe je in de toekomst misschien niet meer.” Dat vraag ook andere aangepaste vaardigheden.


En het houdt ook in dat je buiten je comfort-zone treedt. Maar: “De mens heeft moeite met verandering. Verandering leidt tot angst,” aldus Decorte. “Mijn boodschap is dat technologie niet de grens is. Het gaat om wat in je geest zit en om de creativiteit om de business te veranderen.” Als illustratie toonde hij een filmpje van wielrenners in een afdeling. Iedereen maalde de trappers rond. Tot één van hen achter in de groep op het zadel ging liggen met de benen achterwaarts. Eén voor één haalde hij degenen voor hem in, dankzij zijn veel betere aerodynamica. Maar daarvoor moest hij wel creatief zijn en radicaal van positie veranderen.

Disruptief
In de question & answer sessie zei Decorte ook dat het bij brainstorming-oefeningen interessant is medewerkers te vragen die nog maar pas in de business zitten. “Want zij stellen andere vragen. Dat is ook de reden dat als een externe consultant bent, je makkelijker disruptieve ideeën hebt. Je draagt de erfenis van het bedrijf niet mee.” Betekent dat dat je àlles moet veranderen? In het geval van Shell niet. “Als je disruptief bent in een raffinaderij, dan ontploft die. Je moet ook je kern beschermen want die genereert cash. En dan ga je kleine dingen veranderen. Toen ik in 2011 met ‘digital’ startten was het alsof ik in een woestijn stond. Ik wist niet waar ik naar toe moest gaan. Het belangrijkste is: durf te starten. Met kleine stapjes. Verander iets snel en goedkoop. En als het mis gaat, durf te stoppen. Veel start-ups veranderen hun aanbod in het eerst jaar een aantal keren. Het gaat om een niet te voorspellen toekomst. En lineair denken helpt je daarbij niet.”

3D-printing en ecologische footprint
3D-printing is een techniek die sterk groeiend is. Het gaat daarbij niet meer om prototyping maar om afgewerkte producten voor bedrijven en consumenten. Dat maakt dat kunststof-items zelfs in kleine oplagen gemaakt kunnen worden. De prijzen ervoor zullen zakken als het aanbod aan printers toeneemt. Dat betekent ook dat er voor kunststof-producten niet altijd in China gewerkt moet worden om dan de goederen per boot of vliegtuig te transporteren naar Europa. Er is daardoor kleiner. Marc Decorte: “Er is een druk op de bedrijven om die voetafdruk te verminderen. 3D-printing is een manier daarvoor.”

Jean Renaux – CarryOn nieuw bestuurslid BAPP

Jean Renaux is tijdens de algemene vergadering bevestigt als nieuw bestuurslid van de BAPP.

Renaux is directeur van CarryOn in Mortsel (een leverancier). Door zijn kennis en jarelange ervaring in de sector zal hij ongetwijfeld een meerwaarde betekenen voor de vooruitgang van BAPP.

De BAPP zoekt nog kandidaten voor een bestuursfunctie. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met voorzitter Michel Deboudt (chairman@bapp.be) of met executive manager Erich Cormann (management@bapp.be).