OVER BAPP

De vzw BAPP (Belgian Association of Promotional Products)

De vzw BAPP (Belgian Association of Promotional Products) werd in 2000 opgericht met als missie de professionalisering, verdediging en promotie van de sector van de relatiegeschenken en promotieartikelen in het algemeen, en van de professionele belangen van haar statutaire leden in het bijzonder.

Een andere opdracht van deze beroepsfederatie is de aangesloten ondernemingen te vertegenwoordigen en te verenigen, en dit op nationaal en internationaal niveau.

BAPP is aangesloten bij de EPPA (European Promotional Products Association), Europese vereniging die de nationale beroepsfederaties overkoepelt en die voor de uniformisering van de Europese regels in de sector ijvert. EPPA fungeert als een draaischijf die bij de Europese Commissie lobbiet en de belangen van haar leden behartigt. Naar de leden toe, informeert EPPA over de nieuwe Europese richtlijnen die de nationale wetgevingen beïnvloeden, zoals de WEEE-richtlijn (Waste Electrical & Electronic Equipment) die het recycleren van electronische uitrustingen reglementeert en die de verschillende nationale wetten gelijkvormig maakt…

Quality Label voor BAPP Leden

De «Belgian Association of Promotional Products», kort «BAPP» werd opgericht in 2000. Het doel van deze vzw is enerzijds de professionele belangen van de sector in het algemeen en die van zijn leden te behartigen en te verdedigen. Anderzijds wil de BAPP de sector van de relatiegeschenken en promotie-artikelen promoten, zowel op nationaal als op internationaal niveau.