RoHS & WEEE

RoHS staat voor ‘Reduction of Hazardous Substances’ (beperking van gevaarlijke stoffen). De Europese Unie heeft een richtlijn ingevoerd (2011/65/EU) over de beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen. Het gaat daarbij om substanties als lood, kwik, cadmium, chroom VI en vlamvertragers in plastic alsPBB en PBDE zijn vlamvertrager
WEEE is de afkorting van Waste of Electrical and Electronic Equipment (AEEA – Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten). De Europese lidstaten hebben zich geëngageerd om correcte verwerking van alle ingezamelde AEEA te waarborgen en een hoog niveau van gescheiden inzameling van AEEA te bereiken. Het gaat daarbij vooral warmte- of koude-uitwisselende apparatuur die ozonafbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen bevatten, kwikhoudende fluorescentielampen en fotovoltaïsche panelen. en kleine apparatuur

 

CONTACT

vzw BAPP asbl

Leerlooierijstraat 14
B-1930 Zaventem

Tel + 32 475 41 30 35
Email  Info@bapp.be