REACH

REACH is een verordening van de Europese Unie die is aangenomen om de gezondheid van de mens en het milieu beter te beschermen tegen de risico’s die chemische stoffen kunnen opleveren en tegelijkertijd het concurrentievermogen van de chemische industrie in de EU te verbeteren.

In beginsel is REACH van toepassing op alle chemische stoffen: stoffen die in industriële procedés worden gebruikt, en stoffen die in het dagelijks leven gebruiken worden (schoonmaakproducten, verf, kleding, meubels en elektrische apparaten). Om te voldoen aan de verordening moeten bedrijven de risico’s die zijn verbonden aan de stoffen die zij in de EU vervaardigen of in de handel brengen identificeren en beheersen. Als de risico’s niet kunnen worden beheerst, kunnen de autoriteiten het gebruik van stoffen op verschillende manieren beperken.

(https://echa.europa.eu)

CONTACT

vzw BAPP asbl

Leerlooierijstraat 14
B-1930 Zaventem

Tel + 32 475 41 30 35
Email  Info@bapp.be