CEPANI

CEPANI is het Belgisch Centrum voor Arbitrage en Mediatie.

Bij arbitrage kunnen partijen die in een conflict verzeild raken, overeenkomen om dat geschil voor te leggen aan een scheidsgerecht. Het scheidsgerecht verleent een bindende arbitrale uitspraak nadat het beide partijen heeft gehoord. Bij mediatie (of bemiddeling) gaat het om een consensuele vorm van alternatieve geschillenbeslechting. Een gespecialiseerde derde persoon – de mediator – kan partijen die in conflict zijn helpen bij hun inspanningen om tot een minnelijke regeling te komen. In 2000 heeft CEPANI ook een reglement uitgewerkt voor de beslechtingen van geschillen betreffende ‘.be’-domeinnamen.

(www.cepani.be)

CONTACT

vzw BAPP asbl
Grensstraat – Rue de la Limite, 43
B-1950 Kraainem

Tel : +32 (02) 731 92 33

Email : info@bapp.be