Info membres

Reach

Wat is REACH?
REACH is een Europese verordening (1907/2006/EG)die de identificatie van de gevaarlijkste chemische producten mogelijk moet maken, evenals de geleidelijke afbouw van de productie ervan. De verordening bepaalt dat in de gemeenschap enkel nog chemische stoffen vervaardigd of in de handel gebracht mogen worden als ze geregistreerd zijn.

Waarom is REACH er?
Het doel van REACH is een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de mens en het milieu bereiken. De nieuwe Europese wetgeving bevordert de alternatieve beoordelingsmethoden voor gevaren van stoffen. Ook moet de verordening het vrije verkeer van stoffen op de interne markt waarborgen en tegelijkertijd het concurrentievermogen en de innovatie vergroten.
Voor wie is REACH en wat zijn de verplichtingen?

REACH geldt voor elk bedrijf dat in de Europese Unie chemische stoffen, preparaten en/of voorwerpen met chemische stoffen

Wat, Wanneer en Hoe registreren?

Voor alle stoffen geproduceerd, gebruikt of ingevoerd in volumes van 1 ton of meer per jaar, moeten de fabrikanten en importeurs een registratiedossier voorbereiden om aan het Europees Chemicaliën Agentschap voor te leggen. Downstream gebruikers moeten normaal zelf niet registreren.

Wat is een Voorwerp : Een object waaraan tijdens de productie een speciale vorm, oppervlak of patroon wordt gegeven waardoor zijn functie in hogere mate wordt bepaald dan door de chemische samenstelling. Hieronder krijgen voorwerpen die bedoeld zijn om bij normaal gebruik stoffen af te scheiden een aparte status. Een voorbeeld van een stof in een voorwerp is de aanwezigheid van weekmakers in speelgoed. Voorbeelden van voorwerpen die bedoeld zijn om stoffen af te scheiden zijn een tonercassette.
Industriële gebruikers: producenten van voorwerpen, bedrijven in de houtindustrie, autofabricage, informatica,…
Professionele gebruikers : bedrijven in dienstverlening: schoonmaak, ziekenhuizen,… en distributeurs van voorwerpen.
Formuleerders: bedrijven die stoffen of preparaten verwerken in andere preparaten, zoals verf, vernis,…