Pers

Aanpassingen Bebat raken sector product media

Op 1 januari 2018 gaat een nieuwe regeling van Bebat in. Die raakt ook de sector van promotionele producten en business gifts. Martine Vanheers, directeur public affaires & participants van Bebat, gaf op 30 november bij de BAPP meer uitleg.

 

België is internationaal gezien kampioen lege batterijen inzamelen (zie ook ‘Bebat in cijfers’). Dat komt onder meer omdat men het de consument zo gemakkelijk mogelijk heeft gemaakt om van zijn lege batterijen af te komen. Er zijn 24.000 inzamelpunten (dat zijn er méér dan er Bancontact-geldautomaten zijn…). “De meeste batterijen zijn klein en als we het inzamelen voor de consument niet gemakkelijk maken, dan gooit hij die eerder in de vuilnisbak dan dat hij die naar een Bebat-verzamelpunt brengt,” aldus Martine Vanheers bij de BAPP.

In principe moet ieder bedrijf dat batterijen op de Belgische markt brengt (los of in een apparaat), instaan voor de inzameling en recyclering van lege batterijen. Bebat (opgericht door batterij-fabrikanten) heeft die taak op zich genomen voor de bedrijven die zijn aangesloten. Daarvoor betalen de aangesloten bedrijven een milieubijdrage. Via de BAPP zijn de leden aangesloten bij Bebat, want ook in de sector van de product media zijn er promotionele artikelen waarin batterijen zijn gemonteerd. Wie niet aangesloten is, moet zelf de inzameling en recyclering organiseren en één van de grote pijnpunten zijn dan de akkoorden met de containerparken. Bebat heeft dergelijke akkoorden. Wie zijn verplichtingen niet nakomt (de zogenaamde ‘free riders’ die geen milieubijdragen betalen), wordt door Bebat aangegeven aan de overheid en riskeert een stevige boete.

 

Bijdragen veranderen

Op 1 januari 2018 veranderen de bijdragen voor Bebat. Dat is een gevolg van de regionalisering van de wetgeving (die overigens nu gebaseerd is op een Europese richtlijn). Voor de meeste, kleine batterijen (knoopcelbatterijen, alkaline batterijen tot 150 gram) wordt de bijdrage per batterij verlaagd van 0,075 euro naar 0,073 euro. Lithium herlaadbare batterijen tot 150 gram vallen ook onder de 0,073 euro-regeling. Martine Vanheers zei dat in de sector van de promotionele artikelen de meeste batterijen onder de 150 gram blijven en dat de bijdrage dus 0.073 euro bedraagt. Bij de aangifte (maandelijks of per jaar) moeten de bedrijven die batterijen op de markt brengen (dus ook de distributeurs van promotionele artikelen en business gifts) de chemische familie (op basis van een door Bebat opgestelde nomenclatuur) en het gewicht aangeven.

 

Powerbanks

Een speciaal geval zijn echter de lithium herlaadbare powerbanks. Wegen de batterijen daarvan minder dan 150 gram, dan is de minimum bijdrage verschuldigd. Het gaat om het gewicht van de batterijen, niét van het gehele product en dat gewicht is voor de distributeurs moeilijk te bepalen. Bebat moet overigens wettelijk gezien afgaan op het gewicht en niet alleen op de aantallen batterijen. De overheid vraagt immers wat er aan batterijen in gewicht op de markt gebracht is, vandaar dat Bebat ook in gewicht moet weten wat er aan batterijen ingezameld en gerecycleerd wordt. “We weten dat dat niet makkelijk is voor jullie als distributeurs, want jullie hebben een wisselend gamma. Andere bedrijven hebben een meer stabiel assortiment,” aldus Martine Vanheers.

De BAPP heeft  inmiddels naar de leveranciers en producenten van producten met batterijen een bericht gestuurd met de vraag het gewicht van de batterijen aan te geven. Guy Van Breda, PF Concept liet weten dat men het gewicht van batterijen aan fabrikanten (onder meer die van powerbanks) zal opvragen en op de productfiches zal plaatsen (intussen zijn deze beschikbaar). Voor distributeurs wordt het moeilijk zelf het gewicht te kunnen bepalen, vaak ook omdat de batterijen integraal uitmaken van een product. Martine Vanheers zei de problematiek waarvoor de distributeurs zich gesteld zien te beseffen en dat men die probeert op te vangen. Ze deed de suggestie om te werken met standaardgewichten (de helft van het gewicht van het gehele product als maatstaf voor de batterijen).

 

Bebat in cijfers

Bebat is in 1995 opgericht door de fabrikanten van batterijen en is sinds 1996 operationeel.

 • er zijn 2.139 aangesloten bedrijven die bijdragen betalen (in 2011 waren dat er 1.300). België is een topper op Europees niveau
 • er zijn 24.000 inzamelpunten (waarvan 11.400 in de retail, 6.450 in scholen)
 • 95% van de consumenten kent het systeem van het inzamelen van batterijen
 • 86% kent de naam Bebat
 • in 2016 is er 3.481 ton aan batterijen ingezameld, zo’n 139.000.000 stuks. Dat is 70,7% van de op de markt gebrachte batterijen. In 2015 was dat nog 56%. 2016 was wel een uitzonderlijk jaar: Bebat deed een actie met scholen rond de nieuwe K3 en de school die de meeste batterijen per leerling inzamelde, maakte kans op een optreden van K3.

   

  Minder dan 10.000?

  Wie minder dan 10.000 batterijen per jaar op de markt brengt, kan een vereenvoudigde aangifte doen. Dat betekent onder meer één aangifte per jaar. Bij meer dan 10.000 is er een gedetailleerde aangifte per maand vereist. Bij de BAPP-bijeenkomst over Bebat was er de vraag of er geswitcht kan worden van maandelijkse naar jaarlijkse aangifte. Eén van de aanwezigen wees erop dat hij in het recente verleden een one-shot actie kon uitvoeren waarbij er meer dan 10.000 batterijen geleverd werden. Dat betekende dat hij over moest schakelen op een maandaangifte. Martine Vanheers van Bebat bevestigde dat er weer naar een jaaraangifte gegaan kon worden. “Maar is er dan weer een one-shot met meer dan 10.000 stuks, dan is er weer een maandelijkse aangifte vereist,” aldus Martine Vanheers.

   

  meer info: www.bebat.be