Pers

BAPP naar school

De BAPP wil het initiatief nemen om gastcolleges over product media te geven aan de marketingrichtingen van de hogescholen in ons land. Want: “Niet iedereen kent onze sector,” aldus BAPP-bestuurslid Axel Debruyne tijdens de Algemene Vergadering van de BAPP.  Onbekend maakt onbemind en dat geldt ook voor product media. “We denken er al enige tijd over hoe we dat kunnen verbeteren. Gastcolleges zijn een mogelijke oplossing. De studenten van vandaag zijn immers de klanten en de medewerkers van morgen,” zei Debruyne.

 

De BAPP zal een brief naar alle hogescholen sturen met het aanbod van gastcolleges. De BAPP vraagt daarbij ook de medewerking van de leden om die gastcolleges te geven en zo studenten enthousiast te maken voor de sector van product media. Er is daarvoor een basis powerpoint-presentatie beschikbaar (geïnspireerd op de presentatie van de Franse sectorvereniging).

 

Daarnaast wil de BAPP studenten stageplaatsen aanbieden en ook studenten aansporen een thesis over product media te maken. Daarvoor zoekt men nu stageplaatsen en ook stage- en thesisbegeleiders.