Info leden

RoHs & WEEE

Dit boek handelt over 2 onderwerpen 1-WEEE = Waste Electrical and Electronic Equipment Dit gedeelte handelt over de recyclage verplichtingen in de 25 EU-landen. Voor België is dit Recupel en wij zijn allen in orde, want aangesloten bij het systeem. Bent u echter invoerder en verdeelt u deze artikelen in de andere 24 landen van [...]

Lees meer

Reach

Wat is REACH? REACH is een Europese verordening (1907/2006/EG)die de identificatie van de gevaarlijkste chemische producten mogelijk moet maken, evenals de geleidelijke afbouw van de productie ervan. De verordening bepaalt dat in de gemeenschap enkel nog chemische stoffen vervaardigd of in de handel gebracht mogen worden als ze geregistreerd zijn. Waarom is REACH er? Het [...]

Lees meer

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Deze voorwaarden beheersen in regel elke overeenkomst tussen de verkoper en de klant en er kan alleen bij wederzijdse schriftelijke toestemming van worden afgeweken. Deze voorwaarden gelden met uitsluiting van alle andere voorwaarden zoals voorwaarden die voorkomen op de documenten die uitgaan van de klant. Een eventuele nietigheid van een voorwaarde heeft [...]

Lees meer

Import wijnen-verpakkingsheffing i.p.v milieutaks

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 11 juli 2006 correspondentieadres Dienst Accijnsprocedures North Galaxy Toren A 9de verdieping – Bus 37 Koning Albert II-laan 33, 1030 BRUSSEL BELASTINGEN EN INVORDERING Administratie der Douane en Accijnzen ARPACO BUSINESS GIFTS NV De heer Anthony DRISCOLL Edenplein 15 2610 ANTWERPEN Geachte heer In antwoord op bovenvermelde brief deel ik u [...]

Lees meer